Več podatkov o posamezni sobi najdete tukaj.
  PROSTE SOBE:

- trenutno se stanovanje ne oddaja


ZELO NIZKI STROŠKI BIVANJA , saj znaša letno povprečje mesečnih stroškov manj kot 40 EUR / mesec. Mesečne stroške za zadnjih 10 let najdete tukaj (tabela).


DODATNA MOŽNOST: najemnik lahko izbere plačilo fiksnih stroškov v višini 43 EUR (fiksni mesečni strošek najemnika = najemnina + 43 EUR ).


POSEBNA PONUDBA: V primeru, če sklenete najemno pogodbo za 2 leti (in jo tudi izkoristite do konca), BIVATE ZADNJA DVA MESECA BREZ PLAČILA NAJEMNINE.


ZASEBNO & DRUŽABNO: Študentsko stanovanje nudi večjo zasebnost, udobnost in urejenost, kot študentski domovi. Ob tem pa ne manjka družabnosti kot v primeru, da si sam v privatni sobi.


ZANESLJIVO & VARNO: Pogodbo sklenemo za obdobje 1 leta ter z vsakim stanovalcem posebej, zato ni skrbi, da bi se sredi leta znašel sam, z višjo najemnino in skrbjo iskanja novega sostanovalca, kot se to lahko dogaja pri najemu stanovanja.


ZAČETEK ŠTUDIJSKE POTI JE NAPOREN. NOVO OKOLJE, NOVE OBVEZNOSTI IN NOVA PRIJATELJSTVA POTREBUJEJO ČAS. ŠTUDENTSKO STANOVANJE NUDI ENOSTAVEN IN VAREN ŠTART, KI BO TVOJ FOKUS OBRNIL V PRAVO SMER.

NAJEMNINE SO INFORMATIVNE
 

 

 

 

 

ZASEDENA

 

 

ZASEDENA

 

 

 

 


ZASEDENA

 

 

 

 


ZASEDENA

 

 

 

 


ZASEDENA