Najemnina na osebo
(višina popusta je odvisna od dolžine bivanja v stanovanju)

V tabeli je primer izračuna, ko je najemnina 130,00 EUR :

POPUST
oktober → julij
primer najemnine
oktober → julij
POPUST
avgust + september
primer najemnine
avgust + september
PRVO LETO 0 % 130,00 EUR 10 % 117,00 EUR
PO 1 LETU 3 % 126,10 EUR 15 % 110,50 EUR
PO 2 LETU ali več 8 % 119,60 EUR 20 % 104,00 EUR

Stroški na osebo - letno povprečje je približno 36,00 EUR na mesec

Mesečne stroške od leta 2007 pa do danes najdete tukaj (tabela).

Dobavitelj in način obračuna za posamezni strošek:
strošek dobavitelj način obračuna
plin Elektro energija števec porabljenega plina
internet / KTV Telemach izbran paket
obratovalni stroški BAM upravljanje število oseb v stanovanju
voda Mariborski vodovod števec porabljene vode
kanalščina Nigrad števec porabljene vode
elektrika Elektro energija števec porabljene elektrike
RTV naročnina RTV Slovenija po stanovanju

Varščina: 2 mesečni najemnini (varščino je mogoče poravnati v dveh mesečnih obrokih)
Odpovedni rok: 3 mesece (teči začne prvega v naslednjem mesecu)
Zavarovanje stanovanja: 22,00 EUR (zaračuna se samo 1x / šolsko leto)
Predčasna prekinitev pogodbe: 90,00 EUR (če je do izteka pogodbe manj kot 90 dni = 60,00 EUR)

Pri podpisu pogodbe plača vsak stanovalec 22,00 EUR za zavarovanje stanovanja (požar, izliv vode, razbitje stekla...) , prav tako se ob podpisu pogodbe nakaže 2-mesečna varščina (varščino je mogoče poravnati v dveh mesečnih obrokih) .