Najemnina na osebo
(višina popusta je odvisna od dolžine bivanja v stanovanju)

V tabeli je primer izračuna, ko je najemnina 110,00
EUR

POPUST
oktober → julij
primer najemnine
oktober → julij
POPUST
avgust + september
primer najemnine
avgust + september
PRVO LETO 0 % 110,00 EUR 10 % 99,00 EUR
PO 1 LETU 5 % 104,50 EUR 15 % 93,50 EUR
PO 2 LETU ali več 10 % 99,00 EUR 20 % 88,00 EUR

 
Stroški na osebo - letno povprečje je približno 36,00 EUR na mesec

Mesečne stroške od leta 2007 pa do danes najdete tukaj (tabela).

Dobavitelj in način obračuna za posamezni strošek:
strošek dobavitelj način obračuna
plin GEN-I števec porabljenega plina
internet / KTV Telemach izbran paket
obratovalni stroški BAM upravljanje število oseb v stanovanju
voda Mariborski vodovod števec porabljene vode
kanalščina Nigrad števec porabljene vode
elektrika Elektro energija števec porabljene elektrike
RTV naročnina RTV Slovenija po stanovanju

Varščina: 2 mesečni najemnini (varščino je mogoče poravnati v dveh obrokih)
Odpovedni rok: 3 mesece (teči začne prvega v naslednjem mesecu)
Zavarovanje stanovanja: 20,00
EUR (zaračuna se samo 1x / šolsko leto)
Predčasna prekinitev pogodbe: 75,00
EUR (če je do izteka pogodbe manj kot 90 dni : 50,00 EUR)

Pri podpisu pogodbe plača vsak stanovalec 20,00 EUR za zavarovanje stanovanja (požar, izliv vode, razbitje stekla...), prav tako se ob podpisu pogodbe nakaže 2-mesečna varščina (varščino je mogoče poravnati v dveh obrokih).

NAZAJ