Najemnina na osebo
(višina popusta je odvisna od dolžine bivanja v stanovanju)

V tabeli je primer izračuna, ko je najemnina 125,00 EUR :

POPUST
oktober → julij
primer najemnine
oktober → julij
POPUST
avgust + september
primer najemnine
avgust + september
PRVO LETO 0 % 125,00 EUR 10 % 112,50 EUR
PO 1 LETU 3 % 121,25 EUR 15 % 106,25 EUR
PO 2 LETU ali več 8 % 115,00 EUR 20 % 100,00 EUR

Stroški na osebo - letno povprečje je manj kot 40,00 EUR na mesec

Mesečne stroške za zadnjih 10 let najdete tukaj (tabela).

Dobavitelj in način obračuna za posamezni strošek:

strošek dobavitelj način obračuna
plin GEN-I števec porabljenega plina
internet / KTV Telemach izbran paket
obratovalni stroški BAM upravljanje število oseb v stanovanju
voda Mariborski vodovod števec porabljene vode
kanalščina Nigrad števec porabljene vode
elektrika GEN-I števec porabljene elektrike
RTV naročnina RTV Slovenija po stanovanju
čiščenje stanovanja po stanovanju
zavarovanje stanovanja Zavarovalnica Sava 1x / šolsko leto

Pogoji najema

Varščina: 2 mesečni najemnini (varščino je mogoče poravnati v dveh mesečnih obrokih)
Odpovedni rok: 3 mesece (teči začne prvega v naslednjem mesecu)
Zavarovanje stanovanja: 22,00 EUR (zaračuna se samo 1x / šolsko leto)
Predčasna prekinitev pogodbe: 90,00 EUR (če je do izteka pogodbe manj kot 90 dni = 60,00 EUR)

Pri podpisu pogodbe plača vsak stanovalec 22,00 EUR za zavarovanje stanovanja (požar, izliv vode, razbitje stekla...) , prav tako se ob podpisu pogodbe nakaže 2-mesečna varščina (varščino je mogoče poravnati v dveh mesečnih obrokih) .